Сдружение с нестопанска цел на лица с увреждания „Приятели“

Мисия на неправителствената организация

Сдружение „Приятели”-БАЛИЗ отстоява правата на децата и лицата с интелектуални затруднения за достоен живот, чрез гарантиране на достъп ...

Цели на организацията

Сдружението разпространява знания и помага на родителите на децата и лицата с увреждания в грижите им за тях.  
„Приятели”- БАЛИЗ насърчава реализирането на по-високи стандарти на диагностика, лечение, възпитание, обучение и настаняване на работа на деца и лица с увреждания; съдейства за създаване на алтернативни социални услуги за хора с увреждания, които да насърчават комуникацията и взаимодействието между тях и обществото; съдейства за разпространението на информация и обмяната на опит.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info